GHH-Rand

Kliknite za veću
Standard - Neumašćeni kompresovani zrak
CG 600, CS700, CS 1050, opcionalno sa IC*

Kompakt - Zauzima malo mjesta
CG 600 Compact, CS700 Compact, opcionalno sa IC*

Light izvedba - Paket sa reduciranom težinom
CG 600 Light, CS700 Light, CS1050 Light

Direktno ugradbeno rješenje - Instalacija u šasiju
CS1050 In Chassis Kit, CS1050 In Chassis Kit Light

3Axle - Jedinstvena tehnologija
CS600 3Axle, CS700 3Axle, CS700 3Axle S, CS1050 3Axle, opcionalno sa IC

* inter cooler - sistem hlađenja vrućeg zraka
INFO
Standard
Protok zraka 290-1000 m³/h
1000-3600 obrtaja, max 38-64 kW
Težina 275-378 kg
Kompakt
Protok zraka 290-720 m³/h
1000-3600 obrtaja, max 38-48 kW
Težina 272-306 kg
Light
Protok zraka 290-1000 m³/h
1000-3600 obrtaja, max 38-64 kW
Težina 205-298 kg
Direktno
Protok zraka 435-1000 m³/h
1000-2000 obrtaja, max 64 kW
Težina 220 kg
3Axle
Protok zraka 290-1000 m³/h
1000-3600 obrtaja, max 38-64 kW
Težina 286-330 kg